rohingyachristianassembly https://www.youtube.com/playlist?list=PLY_F3G-eqiSdSGGN7LuCOOJugrTBhKvO1
 
  • Rohingya Christian

Sóiyi Kíristan óite ki gorá foribó?-Rohingya Language

Sóiyi Kíristan óite ki gorá foribo?

Kíristian úa mockil noó, zendila kessú manúicór demakot aiyé. Zetara Kíristan bóli dabi goré hítará yo beggún Kíristan noó. Hétolla yian beci sóiyi de ki, hárr eggúa kíristan jonnot nogólibo. Kiyólla-hoilé Kíristan dabi goillé kíristian óde noó. Beci manúic ókkol Kíristan foribar ottú óile Kíristian dabi goré, montor tarár zibon saáile burai loi furaiya, nitti hóraf rastat táke. Ar hodún endila kíristan asé zará manúic or muúntu bicí gom montor tarár bútore hóraf loi furaiya. Óite fare tuñí yó eggúa Kíristan bóli dabi goró, montor tuáñr dilot ki asé de yían bicí dorhár. Eggúa sóiyi Kíristan ottú Allahr loi taaluk táka foribo. Zodi tuñí yián bafo, Aññí keéngorí Allahr loi taaluk tákiyum, zuab oildé, Añára zeéñtte Allahr kalam fori héñtte Allah ye añarár loi hotá hoó, ar zeéñtte añára dua gorí héeñtte añára Allahr loi hotá hoói.

Tuáñr zibonot manúice kíristan or gulagala ókkol dekí fara foribó. Tuáñr ttú hóraf ttú duré táka foribó. Eén-eén Kíristan asé, zará dabi goré montor taráre cóitane control goré. Hodune thiañr lalós loi furaiya óde asé, ar hodúne izzot faibólla Kíristan dabi goré de asé.

Cíkar gorá.

I Yuhúna 1:9, hoódde, añára zodi añárar guná re cíkar gorí, tóoile añárár guna maf goríbo hoiyé. Cíkar gorá hoóde yian ekkán becí dorhari sis, añára ki gorír ar ki nogorír Allah ye beggún zane, añára manúic oré misá hotá hoói fari lekin Allah re nofarí. Hétolla añárattu Allahr hañsé guná cíkar gorá foribo. Tuñí Kírstan óiyo maani endila nodé ki tuáñr ttú guná nái, ar tuñí eggúa pak-sáf manúic, Kíristan óile guná gora za de asé, lekin guná yían ottú towba gorí ar ekbar nogoriyúm hoói dil fírai Allah ttú maf saá foríbo. Kíristan hoóde íba ttú guná ttú duré táke de dil yían táka foribó. Ar fúañti-fúañti dua gorát táka foribó, Allahr kalam fúna foribó, forá foribó, zeéne tuñí Allahr hókum, corót ókkol zano edde guná ttú duré táko.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

A Crucial Message!

Our Precious Friends/Brethren in Christ, Can we really know for sure we will go to heaven when we die? The Bible says we can. In 1 John 5:13 we read, "These things I have written to you who believe in

The God we Serve is a Living God!

Dear brethren in Christ, you may be the one who is worrying about food, cloth, and shelter. You may be the one who is tired of carrying the burden of sins. You may be the one who is thinking you are

The Book of Life

Greeting you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Friends, you may hear or read about the Book of Life but are you serious about it? If you are serious about your soul and your name to be